Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nedtagning av träd vid dammar

Nedtagning av träd vid dammar

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att under september månad ta ner träd vid Barkadammen och Hålldammen vid Orranäsasjön. Planerade datum kan behöva justeras efter väder, men planen är att arbetet startar den 8 september. I samband med arbetet kan möjligheterna att parkera vid Hålldammen och i anslutning till Barkadammen begränsas.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Kommunen har ansvar för några av dammarna längst Ljungbyån. Två av dessa är Barkadammen som är belägen uppströms Orranäsasjön och Hålldammen vid utloppet av Orranäsasjön. I dagsläget växer det träd inpå de dämmande konstruktionerna. Utifrån en besiktning som tidigare gjorts har beslut fattats att ta ned träd vid Barkeström och Hålldammen. Detta eftersom trädens rötter skadar dammkonstruktionen.

En del av träden har vuxit sig stora. I samband med besiktningen ställdes frågor till besiktningsman om det kan finnas risker med att ta ned träden. Detta utifrån att rötter som ”armerat” konstruktionen bryts ner när träden fälts, något som skulle kunna påverka dammens hållfasthet men också täthet. Rådet blev ändå att ta ned träden. Ytterligare tillväxt eller vindfällor bedöms utgöra en större risk. Kommunen planerar därför att under september månad ta ner träd, i och intill, de dämmande konstruktionerna vid Barkeström och Hålldammen.

Både vid Barkadammen och Hålldammen passerar några av kommunens vandringsleder. Under arbetet kommer varningsskyltar att tydliggöra arbetsområdet utmed leden och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Vi är nog många som tycker att träden och dess spegelbilder bidrar med skönhet och att det kan kännas svårt att skiljas från dem. Därför vill samhällsbyggnadsförvaltningen på detta sätt informera om varför man planerar att ta ner träden. Vid de dämmande konstruktionerna behöver naturvärden och estetiska värden avvägas mot behovet av att skydda konstruktionerna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.