Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Näringslivsstrategi – klimat att växa i 2021- 2024

Näringslivsstrategi – klimat att växa i 2021- 2024

Under våren har vi arbetat med att revidera näringslivsstrategin för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Nu är förslaget klart och vi vill gärna ta del av era synpunkter. Näringslivsstrategin är Nybro kommuns styrdokument som på ett övergripande sätt beskriver, arbetsinriktningen för hur kommunens organisation ska arbeta långsiktigt i syfte att förverkliga kommunfullmäktiges vision och mål.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Nybro är en del av något större

Nybro är en del av något större och är med och bidrar till att regionen växer. Vi strävar efter det goda samarbetet, vi odlar ett ”klimat att växa i” och gör detta i samverkan med regionen, organisationer, invånarna och näringslivet. Vårt strategiska näringslivsarbete genomsyras av Nybro kommuns kärnvärden – trygghet, nyfikenhet och nytänkande vilket är basen i vårt förhållningssätt att anta utmaningar. De fem utgångspunkterna i näringslivsstrategin tecknar en framtidsbild och riktning för vårt strategiska arbete.

Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Nybro kommun och att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Strategin ska bidra till att:

  • förbättra företagsklimatet och att stärka kontakten med näringslivet, vilket ska stimulera tillväxt för befintliga företag och ge möjligheter till nya företag, samt
  • underlätta och stödja utvecklingen mot ett mera hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Nybro kommun.

Vi vill gärna ta del av era synpunkter och dessa behöver vi senast 29 juni på mail till maria.faltin@nybro.se Strategin tas upp för beslut på kommunstyrelsen i augusti 2021. I styrgruppen för framtagningen av strategin ingår kommunchef, samhällsbyggnadschef, utvecklingschef och näringslivschef.

Remissen har skickats ut via mail till kommunfullmäktiges partier, till Nybro kommuns förvaltningar och bolag, intresseorganisationer och till Nybros näringsliv.

Nybro kommuns och kommunala bolagens näringslivsstrategi 2021 -2024

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0481-452 08

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.