Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Namnbyte till Funktionsstöd

Namnbyte till Funktionsstöd

Vid årsskiftet byter verksamheten Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) namn till Funktionsstöd.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Namnbytet görs för att det ska bli tydligare vad verksamheten har för uppdrag och innehåll. Namnet Funktionsstöd speglar bättre verksamhetens grunduppdrag och målgrupper. Omsorgsdelen är absolut en viktig del i grunduppdraget men återspeglar inte den del av uppdraget som syftar till att stödja individen att leva så självständigt och med så god livskvalitet som möjligt.

Namnbytet är viktigt både för verksamhetens målgrupp, medarbetare och samverkanspartners. Eftersom verksamhetens namn oftast förkortas med OF i kommunikation uppstår också ofta förväxlingar mellan OF och OMF (Omsorgsförvaltningen).

Vi har gjort en omvärldsbevakning och ser att många kommuner använder Funktionsstöd för att beskriva verksamheten, berättar verksamhetschef Linda Johansson och enhetschef/tf verksamhetschef Linn Augustsson.

Det kommer nu göras ett arbete för att uppdatera till det nya namnet i olika verksamhets -och stödsystem, till exempel personal/lön, ekonomi, verksamhetsuppföljning, hemsida och intranät, samt i olika dokument.

Funktionsstöd är en av två verksamheter hos Individ- och familjeförvaltningen. Här finns till exempel boendestöd, personlig assistans, grupp- och servicebostäder samt daglig sysselsättning. Den andra verksamheten är Individ- och familjeomsorg (IFO), där socialtjänsten arbetar med till exempel familjerätt, våld i nära relationer, missbruksproblematik, akuta boendelösningar, rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.