Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Möt vårt demensteam

Möt vårt demensteam

Marie, Annika och Ylva ingår i kommunens demensteam.

Demensteamet startade som ett pilotprojekt i november 2023 av Silviasystrarna och enhetscheferna på Kvarnbacken. Vid senaste mötet med omsorgsnämnden togs beslut om att projektet som varit framgångsrikt nu ska permanentas och Nybro har därmed formellt ett demensteam. Vi är naturligtvis oerhört stolta över detta och ser fram emot ett fördjupat samarbete och samverkan med professionerna både inom kommunens förvaltningar såsom med regionen.

Marie Fredriksson, Annika Fredriksson och Ylva Kalici är Silviasystrar och ingår i demensteamet:

Berätta – vad gör ni i demensteamet?

– Vi jobbar med personer som har en demenssjukdom och som har svårt att få rätt hjälp av oss i kommunen eller där hemtjänsten har haft svårt att få hjälpa. Ofta är det biståndsbedömare eller anhörig som tar kontakt med oss när det inte fungerar så bra hemma längre. Då brukar vi åka hem till den som är sjuk, lära känna och försöka hitta en lösning hur hemsituationen ska bli bättre. Det är ofta svårt för den som är anhörig att orka vara närstående när den man lever med blir sjuk. Vi jobbar också mycket med arbetsgrupper där vi stödjer i handledning och utbildning inom kognitiv svikt.

Hur kan era arbetsdagar se ut?

– Till exempel så kan vi ta kontakt med andra professioner, vara med som ett stöd i andra kontakter, vi är ibland med när man ska börja på ex Sveaträffens dagverksamhet, vi är sluss för hemtjänstens personal när de ska börja hjälpa personen – det kan också vara avlösning i hemmet så den som är anhörig får möjlighet att åka hemifrån utan att vara orolig för sin närstående.

Hur känns det?

– Det känns underbart, vi är stolta att ha nått framgång på så kort tid. Det ska bli roligt att fortsätta arbetet.

Vad ser ni fram emot nu?

– Nu vågar vi jobba mer långsiktigt, våga utveckla, utvidga och gasa på framåt!

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.