Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Möt de personliga ombuden

Martina Petersson och Karin Rask, personliga ombud.
Martina Petersson och Karin Rask, personliga ombud.

Ett personligt ombud stödjer vuxna människor med psykisk ohälsa i kontakter med myndigheter. Möt Karin och Martina, två av tre personliga ombud som jobbar i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Ett personligt ombud stödjer personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning att få möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Hjälpen är frivillig, kostnadsfri och utgår ifrån den enskildes behov. Det personliga ombudet är fristående från andra myndigheter

Vi lotsar och stödjer den enskilde, berättar Martina Petersson. Ofta har personen som vi stöttar hamnat utanför systemen. Det kan till exempel vara att man står utan bostad, inte har någon inkomst och inte heller kan få hjälp från arbetsförmedling eller försäkringskassa.

De personliga ombuden kan lotsa vidare och visa vilken hjälp som finns. Det kan till exempel vara att komma i kontakt med en myndighet och få hjälp med vad man kan söka för stöd. Någon kan behöva en god man, boendestöd eller ekonomiskt bistånd. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den som behöver stödet men tar aldrig över ansvaret. Det är just ett stöd och målet är att personen ska klara sig själv.

Vi anpassar insatserna efter personen vi stödjer, berättar Karin Rask. Vid ett första möte berättar vi om vårt uppdrag och vilka möjligheter vi har att hjälpa till. Vissa vet redan från början vad de vill ha för stöd, andra behöver vi informera om vilka möjligheter som finns. Viktigt är att vi gör allt tillsammans med den enskilde.

De personliga ombuden gör verkligen skillnad – förra året hade man kontakt med över 100 personer som fick stöd med ett eller flera ärenden. Det är viktigt både för den enskilde personen men även för samhället i stort. Som personligt ombud har man nämligen ett uppdrag att också påtala systembrister. Ett aktuellt exempel är att schablonersättningar för elkostnader inte ändras förrän vid årsskiftet, trots att elräkningarna har skjutit i höjden. Det kan också vara att påtala hur digitaliseringen påverkar många ur målgruppen. Till exempel är det svårt att vara i kontakt med myndigheter om man inte har ett bank-id eller inte har uppsikt över sin epost.

De personliga ombuden har en lokal på Emmabodavägen 9 i Nybro. Klienterna träffar man där det passar den enskilde bäst, det kan vara i de egna lokalerna, utomhus, hemma hos klienten eller på annat överenskommet ställe.

Det är verkligen ett givande och varierande jobb, säger Martina och Karin. Det är en fantastisk känsla att kunna hjälpa rätt och vara med och uppleva att många sedan kan klara sig på egen hand.

Behöver du eller någon du känner stöd från ett personligt ombud? Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Fakta personligt ombud:

  • arbetar i kommunerna Emmaboda, Nybro och Torsås.
  • är anställda av kommunen men arbetar helt fristående från myndigheter och vårdgivare. Kommunerna får stadsbidrag för verksamheten.
  • arbetar på uppdrag utifrån klientens behov. Det krävs inget biståndsbeslut eller remiss för att komma i kontakt med personligt ombud.
  • all kontakt med personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.
  • har sekretess och för inga journaler.
  • har också ett uppdrag att påtala brister i samhällets stödinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kontakta oss

Personligt ombud

Ett särskilt stöd för dig som lever med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Adress

Personligt ombud – Nybro kommun
Stora Trädgårdsgatan 5
382 80 Nybro

Martina Petersson

Telefon: 0481-452 79

Sms: 070-229 81 83

E-post: martina.petersson@nybro.se

Fredrik Johansson

Telefon: 0481-452 80

Sms: 070-317 21 97

E-post: fredrik.johansson@nybro.se

Karin Rask

Telefon: 0481-452 75

Sms: 070-184 84 40

E-post: karin.rask@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.