Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Linnéasjömaden öppnas upp

Linnéasjömaden öppnas upp

Under våren 2024 har ris och stockar körts ut ur Linnéasjömaden. Detta är en del i ett pågående arbete att öppna upp delar av den igenvuxna maden.

Kanske har du undrat vad det är som pågår i Linnéasjömaden. Området mellan fågeltornet och Badhusparken håller på att öppnas upp. Under 2022 och 2023 fälldes träd och nu i vår har maskiner kört ut stockar och ris. Utkörningen har utförts av PKN Consulting. Åtgärderna är en del av den framtagna skötselplanen för maden. Nästa steg i utvecklingen är att börja slåttra, det vill säga, slå växtligheten på marken. Detta planeras utföras under tidig höst 2024.

Utkörningen av stockar har lämnat en del spår efter sig på omgivande gräsytor. Dessa kommer att återställas och nytt gräs kommer att sås in. Detta utförs så snart marken torkat upp. I maden har maskinerna också lämnat spår efter sig vilket naturen förväntas återställa på sikt. Vid behov kommer åtgärder göras för att skynda på återställningsprocessen.

Kontakta oss

Natur & Friluftsliv

Om du har frågor avseende skog, natur, vattenvård, friluftsliv eller liknande, så kontaktar ni Nybro kommuns naturenhet via kommunens växel 0481-450 00.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.