Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kommande utveckling av Svartbäcksmåla – sammanställning av medborgardialog

Kommande utveckling av Svartbäcksmåla – sammanställning av medborgardialog

Vi vill rikta ett stort TACK till allmänheten, skolor/förskolor samt föreningar som valt att svara på våra enkäter gällande Svartbäcksmålas kommande utveckling.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Vi har nu sammanställt alla svar och detta kommer att vara ett viktigt underlag i kommande arbete.

Sammanställning medborgardialog

Vi kommer nu under hösten/vintern att samordna kommunens interna tankar och planer med era inkomna synpunkter och idéer. Utifrån detta kommer vi sedan att arbeta fram ett förslag till en ny handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling för åren 2022-2026.

Under arbetets gång kommer vi även att bjuda in aktiva föreningar i området till dialogmöten, där vi kan diskutera planens utformning och innehåll.

Kontakta oss

Natur & Friluftsliv

Om du har frågor avseende skog, natur, vattenvård, friluftsliv eller liknande, så kontaktar ni Nybro kommuns naturenhet via kommunens växel 0481-450 00.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.