Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

klippta gräsmattor, blommor, bin och skördar

klippta gräsmattor, blommor, bin och skördar

Efter allmänhetens önskemål kommer Nybro kommun i år att klippa de allmänna gräsytorna lika frekvent som det gjordes tidigare under 2020.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Den biologiska mångfalden kommer att gynnas på de ytor som fortfarande är äng sedan tidigare.

I år kommer också ett större antal sommarblommor tillsammans med ätliga växter att planteras ut i stadsmiljöerna och parkerna. Sommarblommorna bidrar till allmän prakt och med mat till våra pollinerande insekter.

De ätliga växterna ger möjlighet för en allmän skörd. Tidpunkt för allmänheten att skörda i rabatter meddelas längre fram.

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.