Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hemberedskap temat på anhörigcafé

Hemberedskap temat på anhörigcafé

- Detta var intressant, vi får kanske göra en studiecirkel i ämnet i höst! Det var intresserade deltagare som i veckan diskuterade hemberedskap och kris på Jutegårdens anhörigcafé.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Anhörigcafét på Jutegården är en mötesplats för den person som har omsorg om och stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Gruppen träffas en gång varje månad och har ofta en inbjuden gäst som berättar om något intressant.

Gänget på anhörigcaféet lyssnade intresserat och diskuterade livligt i veckan när Anna-Karin Rydeberg från omsorgsförvaltningen var på besök. Hon berättade om hemberedskap och kommunens krisarbete.

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Vid en samhällskris går hjälpen först till de som bäst behöver den. Vi har alla ett stort eget ansvar för att förstå hur kriser kan påverka oss, ha en hemberedskap och vara vaksamma över falska nyheter.

Deltagarna på anhörigcaféet hade mycket kunskap och historier om hur det varit i Sverige för inte alltför länge sedan.

2,5 skiva ost per vecka fick man när det var ransonering. Det är ju vad man äter på sin frukostmacka idag!

Andra berättade om bränsleransonering och tillfällen när vattnet inte fungerat.

Deltagarna fick tips om att läsa broschyren “Om krisen eller kriget kommer” som alla hushåll fick hemskickad 2018. Där finns bra information om till exempel vad man ska ha i sin krislåda. Har man inte kvar broschyren så kan man beställa den hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Anna-Karin berättade också om hur kommunen arbetar med kontinuitetsplanering. Det betyder att man har en ”Plan B” för hur man ska upprätthålla verksamheten vid en störning exempelvis elavbrott. Mycket utrustning går på el och då är det viktigt att ha en reservplan för hur vi löser uppgiften. Ett annat exempel är hur man kommer åt information som i vanliga fall finns digitalt.

Det var ett nöjt gäng som vid det efterföljande fikat pratade om att beställa broschyren från MSB och att i höst göra en studiecirkel i ämnet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.