Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Grattis Tidig rehab som får årets kvalitetspris!

Jessica Vågenäs, biståndshandläggare och Emma Fermskog, arbetsterapeut håller i blommor och diplom.
Jessica Vågenäs, biståndshandläggare och Emma Fermskog, arbetsterapeut

Teamet som jobbar med Tidig rehab får omsorgsnämndens kvalitetspris 2022. Jessica Vågenäs, biståndshandläggare och Emma Fermskog, arbetsterapeut har varit drivande i arbetet.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Tidig rehab är ett teamarbete med många viktiga yrkesgrupper involverade – undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, planerare och chefer. Alla lika viktiga för att göra skillnad för den enskilde.

Tidiga rehab-insatser är ett viktigt förebyggande arbete som gör att kommunens invånare kan bibehålla aktivitetsnivå och självständighet en längre tid av sitt liv. På så sätt förebyggs också fallolyckor och skador.

Motiveringen till priset lyder:

“Tidig rehab har fokus på förebyggande insatser och är en viktig del i omsorgsförvaltningens verksamhet. Genom både stora och små insatser hjälper teamet våra äldre med att få tillbaka sitt självförtroende och sin självständighet. Det är tack vare det förebyggande arbetet som kommunens invånare kan bibehålla aktivitetsnivå och självständighet en längre tid av sitt liv. Det görs genom att fråga: Vad är viktigt för dig? Finns det någon aktivitet du inte klarar av just nu som du skulle vilja bli mer delaktig eller självständig i? Tillsammans sätter man upp mål och jobbar. Detta är ett hälsofrämjande arbetssätt som även ligger i linje med Nära vård.

Tidig rehabs arbete och kunskap i förvaltningen är central och bidrar till att andra verksamheter motiveras till att se individens möjligheter. Alla i teamet behövs och deras olika professioner fångar tidigt tecken på förlorad självständighet som kan återfås om man sätter in rätt åtgärder i rätt tid. Tidig rehabs insatser behövs för att hela organisationen ska vara ledande i det förebyggande arbetet och för att klara både dagens och morgondagens utmaningar inom äldreomsorgen.”

Priset delades ut av omsorgsnämndens ordförande Mildred Persson och vice ordförande Stig-Roland Fagergård.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.