Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Glasporten lyfts in i nationell infrastrukturplan

Glasporten lyfts in i nationell infrastrukturplan

Idag har vi fått besked att regeringen satsar på att bygga en ny trafikplats vid infart Glasporten på väg 25 i Nybro.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Detta är ett avgörande besked för att kunna ta itu med trafikproblem, att befintliga företag ska fortsätta utvecklas och även möjliggöra för nya företag att etablera sig. Nybro kommuns ambitioner är nu att planera för mer verksamhetsmark i anslutning till riksväg 25 och Kust-till-kustbanan, något som idag är en bristvara i regionen. I dagens läge saknar kommunen möjlighet att ta fram nya eller uppdaterade detaljplaner, eftersom Trafikverket anser att det skulle öka belastningen på korsningspunkterna till riksväg 25.

Nybro kommun har i dagsläget cirka 40 hektar ledig detaljplanelagd mark för verksamheter, vilka ligger i nära anslutning till riksväg 31 eller riksväg 25. En ombyggnad av trafikplats Glasporten möjliggör för cirka 50 hektar ny verksamhetsmark. Näringslivet i verksamhetsområdet Smedstorp har idag cirka 500 arbetstillfällen. Antalet arbetstillfällen har mer än fördubblats under de senaste 5 åren från tidigare cirka 200 arbetstillfällen.

Med detta beslut så kommer vi i framtiden kunna ge plats för fler företag och tryggare trafik!

– Jag är väldigt glad över att regeringen lyssnade på kommunens, näringslivet och regionens argument och tog med Glasporten i den nationella planen. Det betyder oerhört mycket för kommunens framtida utveckling. Vi får dock inte glömma att merparten av finansieringen står kommunen och regionen för. Ett gott arbete har utförts på lokal nivå, säger Christina Davidson ordf i kommunstyrelsen

– Det är ett fantastiskt besked vi fått idag. Ett oerhört viktigt beslut för Nybros fortsatta utveckling och tillväxt. Det är också ett bevis på att det arbete som vi lagt ner kommunalt och regionalt för att få in Glasporten i den nationella infrastrukturplanen har fungerat. Jag vet att det är många Nybrobor med mig som längtat efter detta besked, säger Tobias Fagergård, vice ordf. i kommunstyrelsen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.