Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gifter upptäckta i Orrefors

Gifter upptäckta i Orrefors

För tre år sedan gjorde studenter från Linnéuniversitetet mätningar på fastigheten Tikaskruv 1:85 i Orrefors som visade på förhöjda halter av arsenik och bly i marken.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Undersökningen som studenterna gjorde var väldigt enkel och värdena kvalitetssäkrades aldrig vidare av miljö- och byggenheten.

Gifterna sprids inte med vinden men kan vara farliga om man får i sig det via jorden. Det finns inga vattentäkter i området som kan påverkas.

Nya prover har nu tagits som bekräftar det tidigare resultatet. De nya proverna visar även på högre halter än tidigare.

Vad gör kommunen?

Informationsbrev har gått ut till de närmast boende och uppmanar att inte vistas på området. Detta gäller särskilt barn som kan få i sig jord i munnen.

Det är Nybro kommun som äger fastigheten och varningsskyltar kommer inom kort att sättas upp vid området.

Ytterligare undersökningar av området kommer att göras innan någon form av åtgärd kan bli aktuell.

Närmast kommer kommunen att anlita en sakkunnig konsult för framtagande av en provtagningsplan. Miljö- och byggnämnden kommer att granska provtagningsplanen innan undersökningen påbörjas.

Har du några frågar angående undersökningen eller vill du ta del av analysrapporten, kontakta samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.