Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gång- och cykelbana på Villagatan

Cyklar

Nybro kommun anlägger en 1100 m lång GC-bana (gång- och cykelbana) med bredden 3-4 m längs med Villagatans södra sida, från Tunnelgatan vid bron till Hallandsgatan där befintlig GC-bana finns. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid samtliga korsningspunkter med bilar.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Samtidigt passar vi på att bygga om den befintliga trevägskorsningen vid Västerängsgatan/Vasagatan där vi förbereder för en framtida GC-bana på Västerängsgatan. Vi kommer även att justera kantstenen och belägga gångbanan på Villagatans norra sida mellan Grönvägen och Möregatan. Gatan kommer också att få en ny asfalt.

Mellan Grönvägen och Tunnelgatan kommer GC-banan, med bredden 3 m, att förläggas med kantstöd av granit och vägen blir 6 m bred. Infarterna till fastigheterna kommer fortsättningsvis ligga i grus för att dagvattnet ska kunna infiltrera i marken.

Mellan Grönvägen och Möregatan kommer kantstödet att flyttas ut så att bredden på GC-banan uppgår till ca 4. På den norra sidan kommer även granitkantstenen på gångbanan att justeras i höjd och gångbaneytan asfalteras. Vägbredden blir 6,5 m fram till Hallandsgatan, där cirkulationsplatsen ersätts med upphöjd gång- och cykelöverfart.

Belysning

Gammal belysning har tidigare bytts ut till LED-belysning av NEAB och ny LED-belysning har utförts mellan Grönvägen och Hallandsgatan.

Upphöjda gång- och cykelöverfarter

Vid samtliga korsningspunkter med bilar kommer upphöjda gång- och cykelöverfarter att utföras. Dessa är på Villagatans södra sida vid Grönskogsgatan, Grönvägen, Vasagatan, Skånegatan, Blekingegatan, Hallandsgatan samt på Villagatan vid Grönvägen och vid Hallandsgatan.

Åtgärd vid korsning Villagatan/ Västerängsgatan och Vasagatan

Den befintliga trevägskorsningen vid Villagatan/Västerängsgatan/Vasagatan byggs om så att trafiken från/till Västerängsgatan leds mot Vasagatan och med endast en anslutning. Samtidigt förbereds för en anslutning till den planerade GC-banan vid Västerängsgatan.

Begränsad framkomlighet

Vid vissa tillfällen kan vi behöva stänga av gatan. Om möjligt ta en annan väg och tänk på att det finns de som har gatan som sin arbetsplats, så sänk hastigheten!

Övriga fakta:

  • Antal meter ny GC-bana: 1100 m
  • Bredder GC-banor: 3-4 m
  • Bredd asfalterade gator: 6 till 6,5 m.
  • Antal upphöjda gång- och cykelöverfarter: 8 st
  • Antal m2 nylagd asfalt: 12 880 m2
  • Kostnad: Ca 3,5 Mkr
  • Beräknat färdigställande: Hösten 2021

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.