Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Frida inspirerar på dag om Nära vård

Frida inspirerar på dag om Nära vård

När Kommunförbundet i Kalmar län ordnar inspirationsdag om Nära vård så är Frida Jonsson, Nybro kommun, en av föreläsarna.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Frida jobbar som medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR), i Nybro kommun. Det innebär att hon tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård/myndighet är ansvarig för patientsäkerheten i Nybro kommun. Alla som får vård i Nybro kommun ska få en god, säker och jämlik vård. Frida är särskilt ansvarig för att alla patienter får en säker, ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet.

I september föreläser Frida på Kommunförbundets inspiration- och utbildningsdagar kring nära vård.

– Jag kommer att prata om att vi inom omsorgsförvaltningen i Nybro kommun arbetar hälsofrämjande, berättar Frida. Det innebär att alla som vi hjälper ska vara så delaktiga de kan utifrån deras förutsättningar. Alla vi stöttar ska få möjlighet att vara så aktiva som möjligt så länge som möjligt.

För att skapa tid för reflektion samt sprida det hälsofrämjande arbetssättet startade Frida och en kollega upp studiecirklar i hälsofrämjande arbetssätt 2016 som heter ”Att få leva tills jag dör”. En av erfarenheterna från studiecirklarna är att hälsofrämjande arbetssätt inte bara handlar om att gå en promenad eller träna ett träningsprogram, det kan lika gärna vara att hjälpa till med disken, välja kläder, hälla upp fil eller vara med och bestämma vilken tvätt som ska tvättas. Det är även viktigt att vi personal gör på samma sätt hemma hos de vi hjälper. Det är de små detaljerna som gör den stora skillnaden.

– Jag ska också berätta om ”Tidig rehab”, säger Frida. Det startades av några av mina arbetsterapeut-kollegor under 2021. Detta är ett nytt förebyggande initiativ där arbetsterapeuten erbjuder ett hembesök i ett tidigt skede, när en person ansöker om första insatsen hos biståndshandläggaren eller om man faller utan att skada sig hemma och larmar på hjälp. Vi kan hjälpa till med träning och/eller hjälpmedel för att underlätta, förbättra förmågor och bibehålla eller återfå självständighet i sina aktiviteter. Det ingår också en fallförebyggande genomgång för att minska risken för fall.

Fallförebyggande åtgärder kan vara att se över boendemiljön och ta bort lösa sladdar, mattor eller höga trösklar, se över gångförmåga, styrka och balans och/eller behov av träningsprogram och/eller hjälpmedel för att underlätta aktivitet på ett säkert sätt.

– Att vända om och jobba mer förebyggande innan det händer något kräver lite mer av oss i organisationen, säger Frida. Att arbeta förebyggande ger fler självständiga patienter/kunder som i sin tur både ger högre livskvalitet och vår verksamhet kan spara både resurser och tid som kan fördelas till de som behöver vår hjälp allra mest.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.