Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Första spadtagen för Västerängsskolan

Första spadtagen för Västerängsskolan
Jimmy Rudelius, Nora Lindahl, Zain Al Zoubi, Christina Davidson, Hans-Fredrik Helldahl och Andreas Paulsson.

På måndagen den 8 maj togs de symboliska första spadtagen för nya Västerängsskolan som kommer att bli en ny F-6-skola med två paralleller och en tillhörande idrottshall. Målet att skapa sydöstra Sveriges mest hoppfulla och hållbara skola. Det är Nybro kommuns första partneringprojekt där skolan byggs i nära samarbete med Skanska. Om drygt två år planerar verksamheten att flytta in.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Pojke gjuter sitt handavtryck i grön betong till ett blivande konstverk på skolan.

I den strålande vårsolen togs de första, ceremoniella spadtagen inför drygt 100 elever från skolan, anhöriga och andra intresserade som kommit för att titta och lyssna till talen som hölls. Glädjen stod högt i tag när spadtagen togs av två elever på skolan tillsammans med representanter för Nybro kommun, Skanska och AB Nybro brunn:

 • Jimmy Rudelius, förvaltningschef och skolchef, lärande- och kulturförvaltningen
 • Nora Lindahl, skolans äldsta elev i årskurs 2
 • Zain Al Zoubi, skolans yngste elev i förskoleklass
 • Christina Davidson, kommunstyrelsens förste vice ordförande
 • Hans-Fredrik Helldahl, regionchef, Skanska
 • Andreas Paulsson, projektchef, AB Nybro Brunn

Efter spadtagen gjorde eleverna sina handavtryck i ramar med grön betong. Resultatet kommer att bli ett konstverk till skolan och ett minne från dagen. Efteråt firade barn och vuxna med isglass i solskenet.

Lokaler och utomhusytor till antalet barn och elever som ökar

Västerängsskolan är en del i att möta behovet av en trygg och hållbar skola i Nybro centralort där nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar. Skolan kommer att ha en stor utemiljö som motiverar eleverna till rörelse eftersom sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan i flera rapporter och studier har visat sig vara positivt. Den får en bruttototalarea (BTA) på 4812 kvadratmeter och idrottshallen på 665 kvadratmeter.

Inomhus blir det skofria lokaler som ger en bättre inomhusmiljö med mindre slitage och enklare städ. Golvvärme på plan ett ger en god temperatur för elevernas och personalens kontakt med golvet. Kyld tilluft och yttre solavskärmning på stora delar av skolbyggnaden kommer att skapa ett bra inomhusklimat.

Den nya skolan kommer att nå lägre energikostnader i driftskedet som blir 32 % bättre jämfört med nybyggnadsregler. Ett externt nödaggregat för el kommer att kunna anslutas till byggnaden i händelse av kris.
Skolans storkök kommer att klara tillagning för 400 personer.

Arkitektens fokus har varit att skapa en hållbar skola som knyter an till den vackra natur som finns i närområdet. Den röda fönsterkulören har exempelvis tagits fram efter inspiration från Pukebergs glasbruk. Genom hela processen har arkitekten haft ett tätt samarbete med skolans verksamhet och beställaren vilket skapat inspiration, förståelse och arbetsglädje.

Inflyttning i de nya skollokalerna är planerad till augusti 2025. Under tiden går skolans elever i ersättningslokaler på Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan.

Stort fokus på hållbarhet

Arbetet med den nya skolan utgår ifrån Nybro kommuns hållbarhetsprogram ”Hoppfullt och hållbart” samt målen som är satta enligt Agenda 2030 för hållbar utveckling. Västerängsskolan byggs enligt Miljöbyggnad silver och ska certifieras enligt detta.

En solcellsanläggning med en kapacitet på 100 kW byggs på ett av taken. Den motsvarar ungefär 40 % den förväntade fastighetselen. En tydlig informationstablå som visar producerad energi ska monteras.
Byggnationen sker med fossilfria transporter på arbetsplatsen då fordonen i största mån drivs med HVO-diesel.

Medvetna materialval har gjorts med tanke på klimatet:

 • Grunden gjuts med klimatförbättrad armering och betong som ger 30 % besparing i koldioxid-utsläpp.
 • Stommen är till större delar i massivträ. Den går att demontera och återanvända någon annanstans i framtiden. Mindre utvalda delar blir i fossilfritt stål. Idrottshallen får limträreglar som väggstomme.
 • Fasadmaterialet blir värmebehandlad pigmenterad furupanel.
 • Biokol kommer att användas i planteringar för att binda koldioxid i marken.
 • Biologisk mångfald är fokus för den nya utemiljön.
 • I området runt skolan blir det samtidigt ett helt nytt spill- och dagvattensystem som tar höjd för kommande förändringar i klimatet. Massor från det pågående VA-arbetet har återanvänts i marken vid skolan, vilket innebär en betydlig reducering av koldioxid.

Arbetet med den nya skolan har hittills sparat in 1 500 ton koldioxid – jämfört med tidigare metoder.

Handavtryck i grön betong på tork.

Skolan byggs till stora delar i trä. Här är ett exempel på korslimmat trä som kommer att användas.

Korslimmat trä är stabilt och uppbyggt av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller.

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.