Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Föroreningar vid Desemåla brandövningsplats

Föroreningar vid Desemåla brandövningsplats

En förstudie kring förorening av PFAS-ämnen som genomförts vid Desemåla brandövningsplats konstaterar halter över gränsvärden vid grannfastighet.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Förstudien som gjorts under 2023 inkluderade provtagningar och analyser på jord, ytvatten, grundvatten och dricksvatten efter att tidigare inventeringar konstaterat föroreningar av PFAS på platsen.

Provtagning av vattnet i en djupborrad brunn vid en lantgård på grannfastigheten visar på PFAS-ämnen över livsmedelsverkets nya gränsvärde som börjar gälla från 2026. I vattendammar på lantgården konstaterades halter över Havs- och vattenmyndighetens gränsvärde för inlandsytvatten. Lantgården är informerad om resultatet av provtagningarna.

Med tanke på de förorening som påträffats även inom fastigheten för brandövningsplatsen (Desemåla 1:5) bedöms det finnas ett behov av efterbehandling av PFAS i både jord, grundvatten och ytvatten. Beslut inväntas kring en huvudstudie för en mer detaljerad utredning kring behovet av åtgärder och metoder för efterbehandling inom fastigheten.

Bakgrund

Nybro kommun äger marken vid Desemåla brandövningsplats, fastigheten Desemåla 1:5. Fastigheten ligger strax norr om Nybro på ett område med isälvssediment som är genomsläppligt för vatten och föroreningar. Mellan åren 1938- 1986 var området en kommunal vattentäkt. Därefter började Nybro Räddningstjänst använda platsen för brandövningar. År 2000 anlades bland annat en betongplatta med oljeavskiljare och dammar för övningarna. Släckningsskum med PFAS användes på platsen mellan cirka år 2004-2014.

Undersökningar och utredningar som tidigare gjorts vid platsen:

  • 2014: Ytliga jordprover vid platta och oljeavskiljare
  • 2020: Orienterande studie (MIFO* 1, riskklass 2)
  • 2021: Översiktlig undersökning (MIFO* 2, riskklass 2)
  • 2023: Förstudie (riskklass 2)

* Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.