Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Föreningar får bidrag ur fond

Pojke står på händerna

Föreningslivet har under och efter Corona-pandemin haft det mycket tufft ekonomiskt. Därför beslutade Kommunfullmäktige att i bokslut 2021 avsätta 4 000 000 kronor i en Fond för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Fondens syfte är att stärka landsbygdsutveckling och avser insatser utanför Nybro tätort. Med landsbygdsutveckling avses aktiviteter och anläggningar som gagnar de boende, ökar attraktivitet och främjar företagande och sysselsättning.

Riktlinjer – Fond för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun

Ansökningar till fonden mottages tre gånger per år och den första ansökningstiden löpte ut den 31 augusti. Samtliga föreningar som sökt bidrag ur fonden har beviljats och redovisas nedan.

Abbetorp & Rugstorp Intresseförening

Abbetorp & Rugstorp Intresseförening har ansökt och beviljats 50 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Bidraget ska användas till en professionell hemsida där föreningen ska synliggöra och marknadsföra bygden. De vill öka synligheten för besökare och människor som vill flytta dit. De vill lyfta den unika kulturen och naturvärden, samt deras framtidsanda och engagemang.

Bäckebo GOIF

Bäckebo GOIF har ansökt och beviljats 100 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun för att byta fönster och dörrar, byte av panel samt målning och eventuellt byte av garageport.

Flygsfors Folketshusförening

Flygsfors folketshusförening har ansökt och beviljats 150 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun för att kunna renovera, borsta och måla fasaden på folketshusbyggnaden.

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis har ansökt och beviljats 400 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen har under hela Covid-19 perioden lidit stor ekonomisk skada på grund av bland annat medlemsbortfall och av inställda arrangemang som annars brukar dra nya medlemmar.

Göttorps IF

Göttorps bygdegård har ansökt och beviljats 300 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Pengarna ska gå till investeringar i lokalen så att föreningen kan fortleva. Investeringarna ska minska kostnaderna för driften och göra lokalen mer åtråvärd.

Ideella föreningen Örsjö Bygdegård

Ideella föreningen Örsjö Bygdegård har ansökt och beviljats 300 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun för att kunna installera solceller för elproduktion och minska sina kostnader.

Nybro IF Fotboll

Nybro IF Fotboll har ansökt och beviljats 400 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen har under hela Covid-19 perioden lidit stor ekonomisk skada då de bland annat varit tvungna att ställa in både Bigso Box Cup och Nybro Open.

Nybro Vikings

Nybro Vikings har ansökt och beviljats 400 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen har under hela Covid-19 perioden lidit stor ekonomisk skada på grund av bland annat minskade publikintäkter och intäkter från olika arrangemang.

Oskars Hembygdsförening

Oskars Hembygdsförening har ansökt och beviljats 242 895 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen ska ansluta föreningens fastighet till det kommunala VA-nätet då där det idag varken finns rinnande vatten eller toalett.
Föreningen beviljas även ytterligare 25 000 kronor för att kunna möta Jordbruksverkets krav på egenfinansiering för att få bidrag att iordningställa en handikapptoalett samt diskbänk till köket.

Stiftelsen Qvarnaslät – Nybro hembygdsgård

Stiftelsen Qvarnaslät – Nybro hembygdsgård har ansökt och beviljats 95 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen har under hela Covid-19 perioden lidit stor ekonomisk skada och förlorat hyresintäkter.

Örsjö IF

Örsjö IF har ansökt och beviljats 60 000 kronor i bidrag ur Fonden för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun. Föreningen har under hela Covid-19 perioden lidit stor ekonomisk skada och har varit tvungna att ställa in både matcher och evenemang.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.