Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Föreningar bjuds in till informationsmöte om remiss Natur- och friluftslivsprogram

Föreningar bjuds in till informationsmöte om remiss Natur- och friluftslivsprogram

Föreningar som har intresse kring natur och friluftsliv är välkomna på informationsmöte tisdag den 29 mars klockan 18 i kommunhuset Balder eller online via Microsoft Teams. Anmäl er senast på torsdag den 24 mars.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

I programmet finns målsättningar och strategier för kommunens arbete med naturvårds- och friluftslivsfrågor. Delvis är programmet ett samlande dokument för ställningstaganden från andra kommunala styrdokument, som exempelvis översiktsplaner och policys. Programmets mål och strategier bygger på ambitionen att uppnå de nationella miljökvalitets- och friluftslivsmålen.

I avsnittet för friluftslivet så finns det ett flertal nya målsättningar och strategier som kommunen inte tidigare tagit ställning till. Underlag för många av ställningstagandena finns i form av bilagor i programmet.

Föreningar som har intresse kring natur och friluftsliv är välkomna på informationsmöte tisdag den 29 mars klockan 18 i kommunhuset Balder eller online via Microsoft Teams. Anmäl er senast på torsdag den 24 mars. Mötet inställt, för få anmälda.

Remisstiden är till och med den 5 april 2022. Synpunkter eller kommentarer på programmet skickas via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se (angediarienummer TS-2016-694).

Länkadress till Remiss Natur- och friluftslivsprogam

Kontakta oss

Natur & Friluftsliv

Om du har frågor avseende skog, natur, vattenvård, friluftsliv eller liknande, så kontaktar ni Nybro kommuns naturenhet via kommunens växel 0481-450 00.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.