Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Flyttplaner och arbete vid Västerängsskolan efter överklagan

Flyttplaner och arbete vid Västerängsskolan efter överklagan

Flytt ut ur Västerängsskolan kommer att genomföras som planerat efter läsåret slut i juni 2022. Arbete som den gällande detaljplanen medger påbörjas, i väntan på Mark- och miljödomstolens beslut om ny detaljplan.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Den nya detaljplanen för den planerade nybyggnationen vid Västerängsskolan har, som tidigare meddelat, överklagats. Ärendet kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Flytten ut ur Västerängsskolan kommer att genomföras som planerat efter läsårets slut i juni 2022. Skolans elever påbörjar därmed läsåret 22/23 i ersättningslokaler vid Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan.

Möjligt arbete påbörjas

Arbete som den gällande detaljplanen vid Västerängsskolan medger påbörjas, i väntan på Mark- och miljödomstolens beslut om den nya detaljplanen. Kommunen ska riva befintliga, uttjänta lokaler och samtidigt genomföra en sanering av marken innan en ny skola kan byggas på platsen.

Nuvarande detaljplan ger möjlighet att bygga en ny skola på samma plats, men inte i den storlek som behövs för det ökande antalet elever. Därför är det viktigt att en ny detaljplan antas.

Inflytt planerad till augusti 2025

Överklagandet av den nya detaljplanen innebär en försening i projektet. Inflyttning i de nya skollokalerna vid Västerängsskolan är därmed nu planerad till augusti 2025.

Planering för fler ersättningslokaler långsiktigt

Förseningen påverkar även den långsiktiga lokalplaneringen. Fler klasser kommer att behöva ersättningslokaler under byggnationstiden. Denna planering pågår, med syfte att få det så bra som möjligt för skolans elever.

Vårdnadshavare för elever som blir fyror och femmor under läsåren 23/24 och 24/25 kommer så snart som möjligt få klara besked kring planerna för dessa klasser.

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Om Västerängsskolan

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.