Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Få utsätts för brott – men otryggheten i tätorten ökar

Gata i Nybro vid kulturhuset Kristallen och väggmålning med barn på fasaden

Det är få som utsätts för brott i Nybro kommun. Det visar resultatet av polisens och Nybro kommuns lokala trygghetsmätning för 2022. Ändå upplever många en otrygghet där man bor, framför allt i tätorten.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Bland annat ökar oron för narkotikapåverkade personer utomhus. Det tar polisen och Nybro kommun på största allvar. De svarande upplever också att nedskräpning och skadegörelse i tätorten har blivit ett problem.

– Vi ser över hur vi kan bidra till att känslan av trygghet ökar, bland annat genom att fortsätta ha en hög närvaro i centrala Nybro. Det är också viktigt att polisen och kommunen tillsammans funderar över orsaken till den här upplevelsen och jobbar målinriktat och långsiktigt, säger kommunpolis Mats Ljungqvist.

Många tycker att den lokala polisen gör ett bra jobb och agerar på de problem som finns i samhället.

– Det är glädjande att man tycker att polisen gör ett bra jobb. Resultatet av mätningen är en viktig pusselbit i kunskapsinhämtningen för att fånga medborgarnas synpunkter och tankar till en lokal lägesbild, säger Mats Ljungqvist.

– Vi ser i undersökningen att fler upplever otrygghet i vår kommun, säger Henrik Hermansson, säkerhetssamordnare på Nybro kommun. Det är en fråga som vi tar på största allvar. Vi försöker alltid ha det trygghetsskapande perspektivet i kommunens verksamheter, till exempel kör räddningstjänsten kvällsrundor för att se och synas, hemtjänsten är utbildade i FIR (Första insatsresurs), kamerabevakning på utpekade platser och väktare med det särskilda uppdraget ”trygghetsskapande synlighet”.

Polisen och Nybro kommun kommer nu tillsammans att fortsätta arbetet och samtidigt växla upp med fler insatser. Resultaten från trygghetsmätningen blir nu ett underlag för hur arbetet ska prioriteras framöver och hur man ska arbeta tillsammans med andra samhällsaktörer.

En insats blir att bjuda in till fördjupade medborgardialoger. På det sättet kan man tillsammans med medborgarna få ytterligare svar på vad som ligger bakom den upplevda otryggheten.

Henrik Hermansson, säkerhetssamordnare på Nybro kommun och kommunpolis Mats Ljungqvist.

Bakgrund och underlag

Polisen skickade ut trygghetsmätningen till 600 invånare i kommunen (300 i Nybro tätort och 300 i övriga kommunen) med finansiering från Nybro kommun. Av dessa har 67 procent svarat i Nybro tätort, 68 procent i övriga kommunen. Svarsfrekvens är hög i förhållande till hela riket (58 procent).

Problemindex för hela kommunen är 2,11 vilket är något över rikssnittet (2,0). 2021 var problemindex 1,73.

Det skiljer mycket mellan Nybro tätort och övriga kommunen. Nybro tätort har ett problemindex på 2,78 mot 1,35 för Nybro övrigt. I Nybro övrigt är det oro för inbrott i förråd som framträder i undersökningen. På övriga områden var problemindex normal eller därunder.

I Nybro tätort framkommer flera problemområden. Högst problemindex har området missbruksproblem (3,75). Berusade personer utomhus har upplevts som ett problem sedan mätningen 2019 och i år tillkommer ett högre index för narkotikapåverkade personer utomhus och bostäder/tillhåll för både alkohol och narkotikamissbrukare.

Näst högst problemområde är utemiljön (3,5). Från att inte varit ett problemområde de fem senaste åren har både nedskräpning och skadegörelse blivit det.

Området ”Konkret känsla av otrygghet” har fått problemindex 3,0. Det är det högsta värdet sedan 2016. Delfrågan ”Trygg ute ensam sen kväll” har däremot förbättrats sedan förra mätningen samtidigt som ”Otrygg ute ensam sen kväll” försämrats. Det borde betyda att fler känner sig trygga samtidigt som de otrygga känner sig mer otrygga. Otrygghetskänslan vid besök av restaurang, bar eller disco har ökat. Samma gäller att delta på föreningsmöten, kurser och liknande, samt att åka buss eller tåg. Man har blivit mer rädd för speciella personer i egna bostadsområdet och fler har avstått från någon typ av aktivitet. Det som avviker inom delområdet är att man känner sig trygg på sportevenemang.

Området ”Oro för att utsättas för brott” har fått problemindex 2,8. Mest orolig är man över att utsättas för brott mot sin bil, mc, moped eller cykel men även att utsättas för inbrott i förråd.

Området ”Utsatthet för brott” är neutralt och ligger på problemindex 2,0.

Anmälningsgraden är hög i Nybro tätort och låg i Nybro övrigt.

Området ”Tillit” är neutralt och ligger på problemindex 2,0.

Området som har bäst resultat är ”Polisens agerande mot problem” med ett mycket lågt problemindex 1,33. Samma låga index som föregående år.

Fördelning svar per åldersgrupp och kön gällande Nybro tätort

Totalt har 205 personer svarat på undersökningen i Nybro tätort. Det finns i vissa frågor stora skillnader i svaren beroende av ålder, kön och boendeform. I vissa åldrar är det väldigt få svarande vilket måste tas i beaktande vid en analys.

I åldersintervallen 16–19 är det endast sex personer som har svarat och i intervallen 20–29 är det femton. Övriga åldersintervaller är bättre representerade: 30–49 (44 stycken), 50–64 (59 stycken) och 65+ (75 stycken).

Könsfördelningen på de som svarat är 47 procent män och 53 procent kvinnor. I vissa åldrar skiljer sig representationen av kön sig ganska mycket. Mest skiljer det i åldersgruppen 16–19 där 83 procent är kvinnor. I intervallen 20–29 är omvänt med 60 procent män bland de svarande. I övriga åldersintervaller är könsfördelning följande: (kvinnor inom parentesen) 30–49 (65 procent), 50–64 (57 procent) och 65+ (44 procent).

Av de som har svarat bor 62 procent i villa/radhus/gård, 27 procent bor i hyreslägenhet och 11 procent i bostadsrättslägenhet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.