Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ett gemensamt räddningstjänstförbund

Ett gemensamt räddningstjänstförbund

1 januari 2023 sker en omfattande organisationsförändring inom räddningstjänsten i södra och mellersta Kalmar län. De kommunala räddningstjänsterna i Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn bildar ett räddningstjänstförbund vid namn Räddningstjänsten Sydost.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Bakgrund

De senaste åren har det ställts allt högre krav på den kommunala räddningstjänsten. Oron i omvärlden och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ökar också behovet av samverkan mellan räddningstjänsterna. Vi ser dessutom att kraven och utmaningarna kommer öka framöver. Efter ett par års utredningsarbete beslutade de nio kommunernas kommunfullmäktige under våren 2022 att det skulle bildas ett gemensamt räddningstjänstförbund.

Hur kommer förbundsbildningen påverka medlemskommunerna?

För de kommuner som idag har sin räddningstjänst organiserad i ett förbund (Emmaboda-Torsås och Borgholm Mörbylånga) blir det formellt sett samma upplägg, där räddningstjänsten är en egen myndighet som inte är en del av kommunen. För övriga kommuner som idag har sin räddningstjänst inom kommunen blir det en större skillnad att gå in i ett förbund. För dessa kommuner kommer räddningstjänsten inte längre vara en del av kommunen med allt vad det innebär. Ett exempel kommer vara att räddningstjänsten inte längre kan komma åt kommunens interna system. Detta innebär att nya kontaktvägar och rutiner behöver upprättas. Om kommunen behöver skicka en remiss till räddningstjänsten (exempelvis i ett ärende gällande serveringstillstånd) kommer den framöver behöva skickas som en extern remiss till Räddningstjänsten Sydost.

Operativt kommer dock ingen förändring märkas eftersom det operativa ledningssystemet redan är uppbyggt utefter det blivande förbundets geografi, där de ingående kommunernas räddningstjänster leds från larmcentralen i Kalmar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.