Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

En ny park anläggs i Kungshall

En ny park anläggs i Kungshall

Ett arbete är påbörjat med att anlägga en ny park mitt emot vattentornet i Kungshall. I parken ska det finnas zoner med olika aktiviteter. Nu behöver vi din hjälp med vad som ska finnas i parken!

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Svara på vår enkät och var med och påverka parkens utformning och innehåll

Projektet har en stark koppling till den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad och syftet är att den nya parken med lekplats i Kungshall ska bli en överbryggande mötesplats. En överbryggande mötesplats beskrivs enligt följande i FÖP 2040 (Fördjupad översiktsplan Nybro stad).

Detta är mötesplatser som är unika i sitt slag och erbjuder något som inte finns på andra platser i staden. Det leder till möten mellan människor som kanske inte annars hade träffats.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.