Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Dom i målet kring fastigheter vid Strandvägen

Dom i målet kring fastigheter vid Strandvägen

Göta hovrätt har idag meddelat dom i målet mellan fyra fastighetsägare vid Strandvägen i Nybro och Nybro kommun.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Frågan i målet gällde om kommunen har ett felansvar för skador på fyra fastigheter på Strandvägen. Hovrätten har idag ogillat fastighetsägarnas talan och funnit att kommunen inte har ett skadeståndsansvar.

Ansvarsfrågorna är mycket komplexa både tekniskt och juridiskt sett. Nybro kommuns inställning har därmed från första början varit att det behöver presenteras en tillförlitlig utredning som grund i ärendet. Ett av skälen till att kommunen överklagade tingsrättens dom var att den var oklar och i delar felaktig enligt kommunens mening.

”Hovrätten verkar ha delat vår uppfattning och efter våra invändningar i målet kommit fram att kommunen inte har ett ansvar”, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Fagergård.

Fastighetsägarna har möjlighet att överklaga dagens dom till Högsta domstolen.

Ansvar enligt miljöbalken avvisades tidigare av tingsrätten och var därmed inte under prövning i hovrätten.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.