Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Detaljplan vid Västerängsskolan överklagad

Detaljplan vid Västerängsskolan överklagad

Kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för området vid Västerängsskolan har överklagats.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2022 om detaljplan för området har överklagats. Ärendet kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Vilka konsekvenser överklagandet kan komma att få för skolbyggnationen är ännu oklart. Nybro kommun ser nu över hur planeringen för den kommande byggnationen påverkas.

Ytterligare information kommer att lämnas inom kort.

Den planerade byggnationen vid Västerängsskolan är en del av kommunens satsning att bygga en trygg, hållbar för- och grundskola till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort.

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.