Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad har fått laga kraft!

Den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad har fått laga kraft!

Nybro 2040 - En sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2022 och har nu fått laga kraft.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Planen visar kommunens långsiktiga viljeriktning för hur Nybro stad ska utvecklas. Ett stort tack till alla som svarade på vår enkät och till de som bidragit med kunskap och synpunkter i workshoppar.

Planen med tillhörande hållbarhetsbedömning finns att ta del av här:

Nybro 2040 – En sammanhållen stad – Fördjupad översiktsplan (pdf)

Hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan Nybro 2040 (pdf)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.