Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bli god man

Bli god man

Det behövs fler gode män. Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva samtidigt som du får ett arvode för uppdraget.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Det är ett långsiktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i tillvaron för en medmänniska.

Det här gör en god man

Att vara god man innebär att du är ställföreträdare åt en person som annars har svårt att klara många av de saker som hör vardagen till. I uppdraget ingår det att se till att personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen tas tillvara. Det kan till exempel handla om att ordna att personen får den hjälp och stöd hen behöver, har ett bra boende och en fungerande ekonomi.

Men det är inte den som är god man som ska ordna med allt. En god man ska snarare vara en spindel i nätet och få andra i personens omgivning att bidra med det stöd hen har rätt till.

Uppdragen kan se något olika ut eftersom det är personer i olika åldrar och livssituationer som behöver hjälp av en god man.

Ditt uppdrag omfattar vanligtvis tre delar:

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda.

Sörja för person

Sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda personen och bevaka personens intressen i mer personliga frågor och försöka se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.

Så gör du för att bli god man

  1. Du skickar in en intresseanmälan via vår e-tjänst: Bli god man
  2. En överförmyndarhandläggare kontaktar dig och berättar mer
  3. Du går på ett introduktionsmöte (ca 1 timme)
  4. Du får gå en digital utbildning (ca 2 timmar)
  5. Du gör ett kunskapstest
  6. En överförmyndarhandläggare kontaktar dig och föreslår aktuella uppdrag som passar din kompetens och dina önskemål
  7. Du får träffa personen du ska hjälpa och ni får godkänna varandra
  8. Tingsrätten beslutar att utse dig till god man
  9. Uppdraget startar!

Läs mer om uppdraget

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare kan du läsa mer om uppdraget som god man eller förvaltare: God man och förvaltare – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se).

Om du efter vår första kontakt vill gå vidare och få uppdrag kommer överförmyndaren göra en lämplighetsprövning genom att kontrollera att du inte finns med i belastningsregistret, har betalningsanmärkningar eller förekommer i socialtjänstens register.

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har ordinarie telefontid alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Under perioden 15 februari till och med 30 juni är telefontiden begränsad till kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Telefon: 0481-452 29

Telefon: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Telefon: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Telefon: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Telefon: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.