Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bidrag till Ibn Rushd stoppas

Bidrag till Ibn Rushd stoppas

Nybro kommun stoppar betalning av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i väntan på utredning.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

I media har det den senaste tiden uppmärksammats risk för att viss verksamhet hos studieförbundet Ibn Rushd i Nybro inte följer Folkbildningsrådets kriterier. Nybro kommun har beslutat att stoppa betalning av bidrag till studieförbundet tills utredningen kring frågan är klar. Om det framkommer att bidrag inte använts som det ska kan tidigare utbetalda bidrag komma att återkrävas.

Bakgrund

För att studieförbund ska kunna fortsätta sitt arbete med folkbildning som stärker demokratin och samhällsengagemang lämnar Nybro kommun varje år bidrag till studieförbund med verksamhet i kommunen.

Studieförbunden måste uppfylla kriterier enligt Folkbildningsrådet för att få bidrag. Alla studieförbund måste även leva upp till grundläggande demokratiska värderingar samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.

Folkbildningsrådet följer upp och säkerställer att studieförbunden lever upp till villkoren för bidrag, vilket gör att vi kan förebygga att bidrag används felaktigt.

Kontakta oss

Kulturenheten

Kontakta oss gärna för frågor kring kultur.

larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.