Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Arbetet med ny översiktsplan går framåt

Arbetet med ny översiktsplan går framåt

Arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan för Nybro kommun går framåt, den nya översiktsplanen beräknas vara färdig under år 2025.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Under 2023 har ortsanalyser tagits fram och dialogträffar hållits i Orrefors, Alsterbro, Örsjö, Flerohopp och Kristvallabrunn.

Ortsanalyserna beskriver orternas historia, deras nuläge samt ger medskick inför framtiden.

Ortsanalyserna behandlar en mängd olika aspekter, till exempel service, statistik och trafik.

På dialogträffarna har kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens presidium tillsammans med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen träffat orternas invånare och diskuterat det kunskapsunderlag som tagits fram för de respektive orterna.

På dialogträffarna fanns också möjlighet att lämna synpunkter på vad som är bra och vad som kan bli bättre i orterna.

Tillsammans med invånardialogen som genomfördes under 2022 är ortsanalyserna ett viktigt kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen som ska peka ut Nybro kommuns långsiktiga utveckling.

Sammanställd ortsanalys + invånardialogen från 2022

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.