Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Arbete för att trygga dagvattenhanteringen i Västeräng

Arbete för att trygga dagvattenhanteringen i Västeräng

Nybro kommun planerar för att trygga en god och säker dagvattenhanteringen inom Västerängsområdet i Nybro.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Det planerade arbetet kommer både att förstärka den befintliga dagvattenhanteringen i området och minimera miljöpåverkan på Fastagöl.

Den befintliga dagvattenanläggningen i området kommer att ersättas med en ny anläggning mellan Ringvägen och Fastagöl. Samtidigt kommer planerat arbete med underhåll och byte av ledningar att göras i vägnätet runt Oxelvägen, Vasagatan, Västerängsgatan och Ringvägen.

För dessa arbeten har samtliga tillstånd för vattenverksamhet erhållits.

Tidsplan och påverkan i området

Arbetet planeras att starta under hösten 2022 och pågå fram till våren/sommaren 2023. Det kommer medföra gräv-, schakt- och transportarbeten med tunga fordon i Västeräng.

Innan arbetet påbörjas kommer fastighetsägare i området att få mer detaljerad information kring hur och när arbetet påverkar respektive fastighet.

Karta som visar placering av den nya dagvattenanläggning mellan Ringvägen och Fastagöl och ledningsarbetet i vägnätet runt Oxelvägen, Vasagatan, Västerängsgatan och Ringvägen i Västeräng, Nybro.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.