Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ansök om musikstipendium

Ansök om musikstipendium

Sök stipendium ur stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström Nyvalls fond, Nyvallska musikfonden.

Skicka din ansökan senast den 1 november till Lärande- och kulturförvaltning funktionsbrevlåda barnochutildning@nybro.se.

I ansökan anger du dina kontaktuppgifter, sökt belopp och vad du avser att använda bidraget till. Bifoga cv med en kort personligt brev och referenser.

Ansökan beaktas och eventuellt stipendium beslutas om på nästkommande nämnd efter ansökan inkommit. Efter beslut utbetalas stipendium enligt överenskommelse med stipendiat. Stipendiat ska inom rimlig tid dock senast 3 år efter utbetalning, skriftligt inkomma till Kulturnämnden med beskrivning av hur beviljade medel använts.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000