Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Äldre i Nybro nöjda med äldreomsorgen

Äldre i Nybro nöjda med äldreomsorgen

Äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i Nybro kommun är överlag nöjda med äldreomsorgen. De är särskilt nöjda med bemötandet från medarbetarna och känner förtroende för personalen.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till alla som har hemtjänst och särskilt boende i Sverige. Resultatet för 2023 visar att de äldre i Nybro kommun är överlag mer nöjda med äldreomsorgen jämfört med snittet i riket.

Det är förstås ett resultat som vi är stolta över, säger Annika Fröberg omsorgschef Nybro kommun. Det är tack vare alla medarbetares fantastiska dagliga insatser.

Syftet med enkäten är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram mått på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv.

Resultatet för 2023 i Nybro kommun visar att 94% är nöjda med hemtjänsten, vilket är 8% bättre jämfört med rikets snitt. 83% av kunderna är nöjda med sitt särskilda boende, vilket är 5% bättre jämfört med rikets snitt.

I Nybro kommun svarade 78 personer som bor på ett särskilt boende för äldre på enkäten, vilket motsvarar 43,8% (riket 45,3%). Av äldre som har hemtjänst svarade 259 personer, vilket motsvarar 58,5% (riket 57,8%)

Svaren är viktiga och används i omsorgsförvaltningen som ett underlag för att förbättra äldreomsorgen, säger Anna-Karin Rydeberg, utvecklingsstrateg på omsorgsförvaltningen.

I förhållande till riket visar hemtjänsten exempelvis ett positivt resultat angående hjälpens utförande, bemötande och trygghet, förtroende och tillgänglighet.

I förhållande till riket visar särskilt boende exempelvis ett positivt resultat angående aktiviteter som erbjuds, bemötande och inflytande, förtroende och tillgänglighet av sjuksköterska, läkare och personal vid boendet.

Exempel på det som kan bli bättre är att veta vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Även möjligheten att komma utomhus, hjälpens utförande (exempelvis att kunna påverka tiden när personalen kommer), mat- och måltidsmiljön samt boendemiljön på äldreboenden kan förbättras enligt svaren i enkäten.

Hela undersökningen finns att ta del av hos socialstyrelsen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.