Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna  FSS kommunpris 2015 och sedan se badhusparken vinna första pris på Elmia-mässan i kategorin ”etablerad park” är såklart mycket glädjande för kommunen. Det krävs en stor portion av arbete, engagemang och kreativitet att genomföra en satsning av denna kaliber.

Målet med allt arbete bakom våra parker har varit att lyfta fram stadsnära odling, ekosystemtjänster och samtidigt skapa attraktiva och spännande park- och stadsmiljöer. Platser där allmänhet, skolor och äldreboende har varit delaktiga. Parkerna utgör en länk och förutsättning för en hållbar stad, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Man kan utan tvekan säga att vi lyckats. Och det är vi stolta över.

Vill du veta mer om våra parker, arbetet bakom eller information om priserna så hittar du det här på hemsida och via länkarna nedan. Det går även att kontakta vår stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström om du har frågor.

 Information om FSS kommunpris på Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares hemsida.

 Reportage om årets park från SVT Småland (filmklipp)

 Intervju med vår stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström i samband med vinsten på Elmia-mässan (filmklipp)

 Artikel om priset ”etablerad park” på Elmias hemsida

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vi vann!

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-19 | skapad: 2015-10-01
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 3518 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Centrum Evenemang

Datum 31/8 klockan 15 till söndag 3/9 Eventtid: Fredag kl 15-01, lördag kl. 10-02 Evenemang Fredag 1/9 kl. 15-01 Mässa, [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).