Regler för användning av fyrverkerier i Nybro kommun

Inom Nybro kommun är fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast tillåtna att användas på nyårsafton från klockan 23.00
till klockan 01.00 påföljande dag. Vid andra tider krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Visa hänsyn

Tänk på att visa hänsyn så att du inte skadar eller skrämmer andra människor eller djur omkring dig!

Fyrverkerier

Tänk på följande innan du köper fyrverkerier

 • Du måste vara 18 år för att få köpa och använda fyrverkerier
 • Fyrverkerier består av explosiva ämnen. Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningarna
 • Tänk på att fyrverkerier kan vara störande och det inte är lämpligt att använda dem inom 100 meter från ett sjukhem, äldreboende eller en kyrkogård.
 • Följ platsens gällande regler för användning av fyrverkerier

10 råd för säkrare fyrverkeri

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem

 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid
 • Var nykter! Alkhol och fyrverkeri hör inte ihop
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs
 • Håll dig på behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det
 • Vänta med att gå fram till en slocknad fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen om inte bruksanvisningen tillåter det
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Regler för användning av fyrverkerier i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-21 | skapad: 2019-12-28

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).