Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. Stadshusplan beräknas bli klart under 2018. Det nyrenoverade konstverket ”Glas i centrum kommer att omgärdas av belysta träd och utemöbler samt vegetationsklädda kullar.

Ett nytt gångstråk söderifrån kommer att möta centrum och binda ihop Ljungdahlsparken med Stadshusplan. Planteringar kommer delvis vara i kuperad terräng med en ram av idegranshäckar, en stomme av japanska körsbär, ett vegetationstäcke av azaleor och prydnadsgräs samt åtta kvarter med perenner.

Eget brunnsvatten kommer att förse växterna med vatten från ett underjordiskt bevattningssystem. Sittgrupper med bord kommer att göra det möjligt att träffas över en medhavd fika eller bara pusta ut.

Projektet planeras och utförs inom samhällsbyggnad på Nybro kommun. Vid frågor kontakta Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på tel. 0481-453 44.

Japanskt körsbär

Azalea

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-01 | skapad: 2018-05-25

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).