Tema solen i våra planteringar

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellekt, intuition, tro och godhet i den japanska och kinesiska kulturen. Den orange färgen symboliserar kärlek och lycka.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Tema solen i våra planteringar

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2017-06-14
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 5267 - kategori: 298

Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Tema solen i våra planteringar

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

 Badhusparken

Här hittar du all information om: Badhusparken (kategori).

 Bolanders Park

Här hittar du all information om: Bolanders Park (kategori).