På gång i Badhusparken

Här kommer nyheter och projekt som rör Badhusparken att presenteras.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2016-10-28
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 4655 - kategori: 298

Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

 Badhusparken

Här hittar du all information om: Badhusparken (kategori).

 Bolanders Park

Här hittar du all information om: Bolanders Park (kategori).