Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen är att parken ska vara tillgänglig, välskött, säker, trygg och informativ. Till åtgärderna hör borttagande av en trädrad längs parkeringen, trädbeskärning, förbättrad kalkstensmur, anläggning av smultrontrabatt och en rabatt för ekosystemtjänster.

Vem var Ljungdahl?

Anders Gustaf Ljungdahl (1825-1897) var utbildad bokbindare och startade en bok- och pappershandel i Nybro 1852. Detta blev grunden till företaget AB Sture Ljungdahl. AG Ljungdahl hade flera kommunala uppdrag, han var till exempel ordnings- och uppsyningsman. Tidigare låg Ljungdahls verksamhet i södra kvarteret på Västra Magasinsgatan.

År 2012 skedde ett namnbyte till Ljungdahlsparken. Ljungdahlsparken hette tidigare Järnvägsparken.

Upplevelser i Ljungdahlsparken

 

  1. Smultronmuren har månadssmultron som blommar och ger bär under hela säsongen.
  2. Ekosystemsrundel med fjärilsholk har uppförts i ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA-projekt, med bidrag från länsstyrelsen. I den finns också plats för bikupa med tambin.
  3. Parkträdens historia går tillbaka till 1883 med plantering av tre parallella trädrader mellan stationshuset och stadshuset. Efter en storm 2011 togs träd bort längs med parkeringen vid Västra Magasinsgatan.
  4. Lekplatsen är en av flera mötesplatser i centrum.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2016-10-31
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 4664 - kategori: 301

Ljungdahlsparken

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]