Lekplatsprogram utförs enligt handlingsplan inför varje mandatperiod

På samhällsbyggnadsnämnden i september 2019 togs ett beslut om handlingsplan för allmänna lekplatser 2019-2022. På kommunfullmäktige i februari 2020 togs beslut om Lekplatsprogram för Nybro kommun.

Lekplatsprogrammet är ett styrande dokument som talar om vad kommunen vill uppnå i fråga om mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av framtidens lekplatser. Lekplatsprogrammet innehåller även tre bilagor om checklista för en lekplats, lekplatsförteckning, lokalisering och statistik samt ekonomisk översikt. Handlingsplan för allmänna lekplatser behandlar resurser, styrning, arbetsgång, ansvarig beställare, utförare, budget och åtgärder. I handlingsplanen finns även ett nämndbeslut fram till 2022 samt ett förslag på planerat upplägg för kommande mandatbeslut från 2023 fram till 2029.

–   Resultatet visar strategiskt på hur ett styrande dokument kan utföras enligt en handlingsplan med aktuella beslut inför varje mandatperiod. Framtagandet av både program och handlingsplan inom kommunen har gått med rekordfart från projektdirektiv till projektavslut utan att för den skull tumma på kvalitén. Många inblandade har gjort ett utomordentligt arbete, säger Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare samt ledare för projektet.

  Lekplatsprogram – PDF (4 MB)
 Bilaga 1- Checklista – PDF (330 KB)
 Bilaga 2 – Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik – PDF (2 MB)
 Bilaga 3 – Ekonomisk översikt – PDF (596 KB)
 Handlingsplan 2019-2022 – PDF (707 KB)

Kontaktpersoner:
Christina Davidsson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare, 0481-453 44

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-05 | skapad: 2020-05-04

Parker

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

 Bolanders Park

Här hittar du all information om: Bolanders Park (kategori).