På gång i Badhusparken

Här kommer nyheter och projekt som rör Badhusparken att presenteras.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2016-10-28

Badhusparken

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]