Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellektet, intuitionen, tron och godheten. I den japanska och kinesiska kulturen symboliserar den orange färgen kärlek och lycka.

Frågor att reflektera vidare över är om färger i allmänhet har en objektiv påverkan på oss människor och/eller är kulturellt betingat. Förra året var temat färgerna blått och rosa i förhållande till rådande normer, kön och hur det har sett ut historiskt.

I stadsmiljön planeras i år arbete med omformning av Sveaplan och Stadshusplan i en andra etapp.

Vi fortsätter att uppmärksamma vikten och behovet av ekosystemtjänster. De pollinerande insekterna såväl honungsbin som övriga solitära insekter av bin och fjärilar bidrar bl.a. till att växterna fortplantar sig och ger högre avkastning av frukt och grödor. Vi kommer därför att underhålla och att fortsätta utveckla våra permanenta planteringar och boplatser för pollinerande insekter med tidigare bidrag från Länsstyrelsen. Vi kommer även att sköta om två bikupor för honungsproduktion av Nybro stadshonung, säger stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström.

Orienteringskarta stadsnära parker

Parkkarta med numrering1= Badhusparken
2=Bolanders park (Stationsparken)
3= Ljungdahlsparken
4= Stadshusplan
5=Stadskärnan
6=Sveaparken
7=Millenium parken
8= Svartgöl

 

 

 

20160613_104136

20160527_134738

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Parker, torg och lekplatser

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2014-11-07

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).