Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen är att parken ska vara tillgänglig, välskött, säker, trygg och informativ. Till åtgärderna hör borttagande av en trädrad längs parkeringen, trädbeskärning, förbättrad kalkstensmur, anläggning av smultrontrabatt och en rabatt för ekosystemtjänster.

Vem var Ljungdahl?

Anders Gustaf Ljungdahl (1825-1897) var utbildad bokbindare och startade en bok- och pappershandel i Nybro 1852. Detta blev grunden till företaget AB Sture Ljungdahl. AG Ljungdahl hade flera kommunala uppdrag, han var till exempel ordnings- och uppsyningsman. Tidigare låg Ljungdahls verksamhet i södra kvarteret på Västra Magasinsgatan.

År 2012 skedde ett namnbyte till Ljungdahlsparken. Ljungdahlsparken hette tidigare Järnvägsparken.

Upplevelser i Ljungdahlsparken

 

  1. Smultronmuren har månadssmultron som blommar och ger bär under hela säsongen.
  2. Ekosystemsrundel med fjärilsholk har uppförts i ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA-projekt, med bidrag från länsstyrelsen. I den finns också plats för bikupa med tambin.
  3. Parkträdens historia går tillbaka till 1883 med plantering av tre parallella trädrader mellan stationshuset och stadshuset. Efter en storm 2011 togs träd bort längs med parkeringen vid Västra Magasinsgatan.
  4. Lekplatsen är en av flera mötesplatser i centrum.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2016-10-31

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).