Lekplatsprogram utförs enligt handlingsplan inför varje mandatperiod

På samhällsbyggnadsnämnden i september 2019 togs ett beslut om handlingsplan för allmänna lekplatser 2019-2022. På kommunfullmäktige i februari 2020 togs beslut om Lekplatsprogram för Nybro kommun.

Lekplatsprogrammet är ett styrande dokument som talar om vad kommunen vill uppnå i fråga om mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av framtidens lekplatser. Lekplatsprogrammet innehåller även tre bilagor om checklista för en lekplats, lekplatsförteckning, lokalisering och statistik samt ekonomisk översikt. Handlingsplan för allmänna lekplatser behandlar resurser, styrning, arbetsgång, ansvarig beställare, utförare, budget och åtgärder. I handlingsplanen finns även ett nämndbeslut fram till 2022 samt ett förslag på planerat upplägg för kommande mandatbeslut från 2023 fram till 2029.

–   Resultatet visar strategiskt på hur ett styrande dokument kan utföras enligt en handlingsplan med aktuella beslut inför varje mandatperiod. Framtagandet av både program och handlingsplan inom kommunen har gått med rekordfart från projektdirektiv till projektavslut utan att för den skull tumma på kvalitén. Många inblandade har gjort ett utomordentligt arbete, säger Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare samt ledare för projektet.

  Lekplatsprogram – PDF (4 MB)
 Bilaga 1- Checklista – PDF (330 KB)
 Bilaga 2 – Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik – PDF (2 MB)
 Bilaga 3 – Ekonomisk översikt – PDF (596 KB)
 Handlingsplan 2019-2022 – PDF (707 KB)

Kontaktpersoner:
Christina Davidsson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare, 0481-453 44

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-05 | skapad: 2020-05-04

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).