Prisutdelning FSS kommunpris

FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i Skellefteå i samband med föreningens årliga kongress.

Kommunpriset delas ut till medlemmar i FSS som på ett inspirerande, idérikt och innovativt sätt driver och utvecklar parkverksamhet och våra offentliga parkmiljöer.

”Thomas Bergström och Nybro kommun tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2015 för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt lyft fram parkernas ekosystemtjänster och samtidigt skapat attraktiva och spännande parkmiljöer. Ni inspirerar till odling bland annat genom temarabatter i parkerna och värnar om och lyfter fram binas viktiga arbete i staden och för hela ekosystemet. Genom ert arbete uppmärksammas och tydliggörs parkens viktiga roll i staden som en länk och förutsättning för en hållbar stad.” Nicole Lindsjö, ordförande FSS

Du kan läsa mer om föreningen på deras hemsida,  stadstradgardsmastare.org

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: FSS kommunpris 2015

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2015-08-28

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).