Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt att nå, välskött, säker, trygg och informativ. Den ska nå en bred brukargrupp och vara rik på möjligheter till upplevelser och aktiviteter. Parken ska visa på rabatter med färg och form, exotiska växtslag, bevarade kulturminnen från badhusepoken, offentlig konst, biodiversitet, avskilda platser, hållbara inventarier, giftfri miljö samt naturliga mötesplatser för människor i olika åldrar.

Varför Badhusparken?

Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack man också brunn efter att ha hittat järnhaltigt brunnsvatten. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda byggnader som finns kvar från den perioden är Skogshyddan och vattenkiosken samt rester av en båtkaj och dämningar för vattenfall. I vattenkiosken såldes brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.

Upplevelser i parken

badhusparken-till-hemsidan

 1. Rabattrundlar med årets sommarblomsprogram finns på fem ställen i parken. Först ut varje år är vårens blomsterlökar.
 2. Konstglaset ”Fågelbad” skänktes till Nybro kommun 2010 av glaskonstnären Lars Hellsten. Konstglaset är placerad i rabattormen och belyses med blått LED-ljus.
 3. Rabattormen slingrar sig fram i parkens centrala del med årets sommarblomsprogram. Efter vårens blomsterlökar tar sommarplanteringarna över.
 4. Vattenkiosken är en tidigare träbyggnad från badhusepoken I den såldes det järnhaltiga brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.
 5. Nordiska träd är ett samarbetsprojekt mellan olika nordiska länder där ett träd representerar ett deltagande land.
 6. Lekplatsen är handikappanpassad och vänder sig till barn 4-12 år.
 7. Vårlöksrabatten. Under hösten 2011 anlades vårlöksrabatter likt en slingrande bäck med blåblommande vårstjärnor och med ”skummande” vitblommande inslag. Av 250 m sattes en sträcka om 20 m av eleverna från Transtorpsskolan, åk 5/6.
 8. Bouleplanen är öppen för alla och används bland annat av Nybros bouleförening.
 9. Beachvolleyboll är öppen för alla och används bland annat av skolverksamheten.
 10. Utomhusgym har anlagts med närhet till motionsslingan.
 11. Parkträden består av inhemska och exotiska träd som binder samman parken i öppna och slutna rum. Vid träden står namnskyltar som ger mer information om träden. En omfattande gallring har tidigare gjorts av riskträd.
 12. Ängsrundel med fjärilsholk har uppförts i ett lokalt naturvårdsprojektprojekt, LONA-projekt, med bidrag från länsstyrelsen för att främja biodiversitet och ekosystemtjänster.
 13. Park- och konstbelysning har installerats under 2011.
 14. Kajplatsen som användes tidigare under badhusepoken har lyfts fram och restaurerats.
 15. Konstfontänen ”Bollek” ska uttrycka leklusten hos människan. Förslaget gjordes av Hjalmar Ekberg 1978 och skulle ersätta en tidigare fontän i parken och anknyta till Badhusparkens historia och tradition.
 16. Skogshyddan är en av två byggnader som finns kvar från badhusepoken.
 17. Kompisgungan är till för att flera ska kunna gunga tillsammans och riktar sig till alla åldrar.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2016-10-26

Stadsmiljö & Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Parker, torg och lekplatser

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  DOKUMENT

Lekplatsprogram - PDF (4 MB) Bilaga 1- Checklista - PDF (330 KB) Bilaga 2 - Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik - [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).