Skyll inte på halkan – räkna med den!

Du som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta gratis på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20 eller på återvinningsstationerna.

När det snöar

  • Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup
  • Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägarsnöröjs vid 7-12 cm. snödjup.
  • Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inteunder helgen.

Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Måletär att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

Hjälp oss genom att

  • respektera parkeringsbestämmelserna
  • lämna företräde åt arbetsfordonen.
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen.
  • inte skotta ut snö på gång- och körbanor.
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten.

 

Det går även bra att ringa till Samhällsbyggnad, 0481-454 29 måndag-fredag klockan 7.30-15.30.

Om det gäller enskilda vägar och samhällen utanför Nybro centralort ringer du 0481-453 43. Övrig tid eller vid akuta fall ringer du SOS-centralen, 0470-170 13.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skyll inte på halkan – räkna med den!

Datum för publicering | skapad: 2018-11-06
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6639 - kategori: 5

Miljö & Boende

  Avverkning i Smedstorp

Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  Miljörapporter och Köldmedierapporter

Vi vill påminna verksamhetsutövare som ska lämnar in miljörapporter eller köldmedierapporter att dessa ska vara Samhällsbyggnads (Myndighet) tillhanda senast fredagen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Slutsålt på Symfonivägen!

Nu är alla tomterna på Symfonivägen i Pukeberg sålda! Det finns några tomter kvar i Östra Hanemåla samt vid Aftonstigen. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).