Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. Stadshusplan beräknas bli klart under 2018. Det nyrenoverade konstverket ”Glas i centrum kommer att omgärdas av belysta träd och utemöbler samt vegetationsklädda kullar.

Ett nytt gångstråk söderifrån kommer att möta centrum och binda ihop Ljungdahlsparken med Stadshusplan. Planteringar kommer delvis vara i kuperad terräng med en ram av idegranshäckar, en stomme av japanska körsbär, ett vegetationstäcke av azaleor och prydnadsgräs samt åtta kvarter med perenner.

Eget brunnsvatten kommer att förse växterna med vatten från ett underjordiskt bevattningssystem. Sittgrupper med bord kommer att göra det möjligt att träffas över en medhavd fika eller bara pusta ut.

Projektet planeras och utförs inom samhällsbyggnad på Nybro kommun. Vid frågor kontakta Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på tel. 0481-453 44.

Japanskt körsbär

Azalea

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-01 | skapad: 2018-05-25

Miljö & Boende

  Allemansrätten - vad gäller?

När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

  Leva och bo i Nybro kommun

Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).