Ny gång- och cykelbana längs med Flyebovägen och Norra esplanaden

Vi bygger en ny gång- och cykelbana, ca 900 meter lång, längs Flyebovägen och Norra Esplanaden, från Vattugatan till Sveavägen.

Gång- och cykelbanan kommer att bli ca 3 meter bred. Mellan Vattugatan och Mejerivägen kommer den att avskiljas med kantstöd och gatans bredd minskas med ca 1 meter till 6,1 m.

Söder om Berggatan kommer gång- och cykelbanan att separeras med ett grönområde. Här kompletterar vi även med belysning och björkallén vid Norra esplanaden kommer att ersättas med nya träd.

Gång- och cykelbanan kommer att få upphöjda passager/trafiksäkerhetsåtgärder på och längs med Norra Esplanaden.

Den gamla bron vid korsningen Norra Esplanaden/Sveavägen kommer att rivas och ersättas med en bredare bro med plats för mötande biltrafik samt en separerad gång- och cykelbana.

I samband med arbetet kommer trafiken att påverkas och under tiden broarbetet pågår kommer även bron att stängas av.

Projektet beräknas färdigt under sommaren 2020 och beräknas totalt kosta 4 Mkr, inklusive bron.

Datum för publicering | skapad: 2019-12-06

Miljö & Boende

  Allemansrätten - vad gäller?

När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Rådgivning för våtmarker

Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker [...]

  Skydda din brunn!

Skydda din brunn och bidra till bättre beredskap Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd [...]

  Slutsålt på Symfonivägen!

Nu är alla tomterna på Symfonivägen i Pukeberg sålda! Det finns några tomter kvar i Östra Hanemåla samt vid Aftonstigen. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

  Leva och bo i Nybro kommun

Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).