Vi håller Nybro rent!

Var med och håll Nybro kommun rent i vår!

Varje vår deltar Nybro kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Anmäl senast 25 mars

Till och med den 25 mars är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er på  www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material. I Nybro kommun kommer vi distribuera materialet vecka 16.

Efter att du plockat skräp kan ni i första hand själva ta hand om ert skräp. Behöver ni hjälp med hämtning av skräpet kontaktar ni Emma Adrian, emma.adrian@nybro.se

 

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vi håller Nybro rent!

Datum för publicering | ändrad: 2019-02-05 | skapad: 2017-02-07
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 4923 - kategori: 125

Naturvård

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Svartbäcksmåla - handlingsplan antagen

Handlingsplan för Svartbäcksmålas utveckling antagen Ett av målen i översiktsplanen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).