Linnéasjömaden – In English

Linnéasjömaden is like a small treatment plant.

Linnéasjön is a lake we would like to use for swimming. To make the water quality better the municipality has built a number of channels and blocks in the wetland to make the water stop and go slower. The idea is that the wetland should clean the water that comes from higher up in the water system and also water from the streets that can contain mud, phosphor, nitrogen, metals, bacteria and other contaminations.

The cleaning

To make the cleaning process efficient we will need to make the water slow down, so the good microorganism like small fungus, algae, and bacteria will have a suitable environment.  Microorganism brake down the bacteria that can give us diseases and attach to the phosphor, nitrogen and metals. The slow water also make the mud particles in the water sink and make the water clearer. This together makes the water that pass through the wetland cleaner and clearer, which give us a good lake for swimming.

Plants and animals

The wetland is also a good habitat for many insects, frogs, fish and birds, here can you find them searching for food, having young or hidning from predators. The birds you can find here is for example the moorhen and lesser spotted woodpecker. This is also a good environment for many plant species, like hare’s tail and the red listed bog violet.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Linnéasjömaden – In English

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-15 | skapad: 2016-11-10
Webbredaktör: Frida Johansson | Frida.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4700 - kategori: 197

Vattenvård

  Kalkning

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka xxx ton kalk i Nybro kommun.

  Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk. Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska [...]

  Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar. Det har nog inte undgått någon att vi förra året (2016) hade en mycket [...]