Kalkning

Förbränning av kol, olja och gas för uppvärmning och industriprocesser, men framför allt trafiken ger bland annat stora utsläpp av kväve- och svavelföreningar. Dessa försurande ämnen hamnar som surt regn på mark och i vatten. Även avverkning av skog bidrar till försurningen.

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka xxx ton kalk i Nybro kommun. I vissa fall behövs även biologiska återställningsåtgärder för att utslagna och decimerade arter ska återetablera sig. Spridning av kalk sker med hjälp av helikopter, båt och kalkdoserare enligt en fastställd kalkningsplan. Nybro kommuns kalkdoserare finns i Boda (Emmaboda), Derasjö, Fröseke (Uppvidinge) och Hälleberga.

Effekten av kalkningen följs upp med vattenkemisk provtagning och biologiska provtagningar som nätprovfiske och bottenfaunaundersökningar.

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-30 | skapad: 2014-11-30
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 2145 - kategori: 197

Vattenvård

  Kalkning

Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger, sprids varje år cirka xxx ton kalk i Nybro kommun.

  Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk. Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska [...]

  Vattenbrist ytvatten

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar. Det har nog inte undgått någon att vi förra året (2016) hade en mycket [...]